(Last Updated On: 7 listopada 2011)

Podatnicy, którzy mają wątpliwości co do zakresu i sposobu stosowania przepisów podatkowych, coraz częściej przed złożeniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej sprawdzają, jakie stanowisko w interesującej ich sprawie zajęły organy podatkowe. Z kolei korzystne dla (..)

Więcej … Źródło: Organy podatkowe pomijają w interpretacjach wyroki sądowe

Oceń artykuł