(Last Updated On: 9 listopada 2011)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) chce osobom zatrudnionym w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego limitować inne zajęcia zarobkowe.


Więcej … Źródło: Osoby, które pracują w kilku projektach unijnych, muszą prowadzić ewidencję godzin

Oceń artykuł