(Last Updated On: 1 marca 2011)

Osoba, której przysługuje urlop macierzyński, ma prawo w tym okresie do zasiłku macierzyńskiego finansowanego z ZUS. Zasiłek ten jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego.


Więcej … Źródło: Osoby na macierzyńskim są ubezpieczone w ZUS

Oceń artykuł