(Last Updated On: 13 maja 2011)

Otrzymanie zaliczki na poczet dostawy towarów lub wykonania usługi zwykle rodzi obowiązek podatkowy w podatku vat. Podatnik musi wystawić fakturę zaliczkową i odprowadzić podatek vat. Inaczej jest, gdy mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.

Więcej … Źródło: Otrzymane zaliczki przy WDT a obowiązek podatkowy