(Last Updated On: 13 maja 2011)

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zwrócił się do minister zdrowia Ewy Kopacz z wnioskiem o podpisanie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla medyków zatrudnionych w szpitalach, dla których organem założycielskim jest resort.

oV6J  KXMgc - OZZL chce zbiorowego układu pracy dla lekarzy

Więcej … Źródło: OZZL chce zbiorowego układu pracy dla lekarzy