(Last Updated On: 11 marca 2011)

Dostęp do świadczeń zdrowotnych nie może być uzależniony od miejsca zamieszkania pacjenta.

cIkdl9IKqWo - Pacjent może swobodnie wybrać miejsce leczenia

Więcej … Źródło: Pacjent może swobodnie wybrać miejsce leczenia