(Last Updated On: 11 maja 2011)

Brak karty informacyjnej z leczenia szpitalnego stanowi naruszenie obowiązków względem pacjenta.

hykZDgcEsOA - Pacjent nie powinien opuścić szpitala bez uzyskania karty informacyjnej

Więcej … Źródło: Pacjent nie powinien opuścić szpitala bez uzyskania karty informacyjnej