(Last Updated On: 25 stycznia 2011)

Życie prywatne jest szerokim pojęciem obejmującym m.in. aspekty fizycznej i społecznej tożsamości jednostki, w tym prawo do autonomii osobistej oraz prawo do poszanowania osobistych decyzji w sprawie rodzicielstwa.


Więcej … Źródło: Państwo musi zagwarantować rzeczywiste prawo wyboru

Oceń artykuł