(Last Updated On: 22 grudnia 2010)

Parki biznesu to inwestycje pozwalające dostosować tempo powstawania do potrzeb rynkowych. Tworzona z rozmachem koncepcja, z zasady rozłożona jest na kilka etapów, które realizowane są stopniowo. W przypadku pogorszenia koniunktury, bez uszczerbku dla funkcjonalności już powstałych części inwestycji, można przerwać jej budowę oczekując na rozwój rynku biurowego i zainteresowanie kolejnych najemców


Więcej … Źródło: Parki biznesu – prognozy dla rynku

Oceń artykuł