(Last Updated On: 8 marca 2011)

Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji inwestycji w gospodarce odpadami może pomóc jednostkom samorządu terytorialnego w uzyskaniu większej elastyczności przy wykonywaniu ich zadań. Dodatkowo samorządy mogą czerpać z oferowanych przez partnerów prywatnych możliwości w zakresie finansowania, posiadanej wiedzy oraz doświadczenia


Więcej … Źródło: Partnerstwo publiczno-prywatne daje gminom szanse na rozwój infrastruktury

Oceń artykuł