(Last Updated On: 31 maja 2011)

Zamawiający nie może na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ograniczać prawa wykonawców występujących wspólnie (tzw. oferta konsorcjum) do swobodnego kształtowania zakresu pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum.

yZoxpY IJ5M - Pełnomocnictwo dla lidera określają członkowie konsorcjum

Więcej … Źródło: Pełnomocnictwo dla lidera określają członkowie konsorcjum