(Last Updated On: 25 listopada 2011)

W 2012 r. Petrolinvest na polskich koncesjach poszukiwawczych należących do spółki zależnej Silurian Hallwood zamierza wykonać trzy odwierty w poszukiwaniu gazu łupkowego – poinformował PAP Tomasz Tarnowski z Petrolinvestu.

Więcej … Źródło: Petrolinvest: w 2012 r. trzy odwierty w poszukiwaniu gazu łupkowego

Oceń artykuł