(Last Updated On: 15 grudnia 2010)

Nowy projekt ustawy o petycjach, przygotowany przez senatorów ma zapewnić obywatelom gwarancje realnego korzystania z demokracji bezpośredniej. Zgodnie z nim petycje w sprawach dotyczących życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego będą mogły składać osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne.


Więcej … Źródło: Petycje obywateli nie zostaną bez odpowiedzi

Oceń artykuł