(Last Updated On: 17 maja 2011)

Pięciuset młodych naukowców odbędzie dwumiesięczny staż w najlepszych amerykańskich uczelniach – poinformowała we wtorek Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

KtbBQ3KsvIU - Pięciuset młodych naukowców odbędzie staż w najlepszych uczelniach w USA

Więcej … Źródło: Pięciuset młodych naukowców odbędzie staż w najlepszych uczelniach w USA