(Last Updated On: 2 maja 2011)

W umowie sprzedaży właściciel chce zastrzec, że będzie miał prawo pierwszeństwa zakupu oznaczonej rzeczy w razie, gdy będzie ponownie zbywana. Zapis w umowie oznacza przyznanie mu prawa pierwokupu.

0OWzx4BNWtA - Pierszeństwo zakupu: Warto znać treść umowy, która ma być zawarta z nabywcą

Więcej … Źródło: Pierszeństwo zakupu: Warto znać treść umowy, która ma być zawarta z nabywcą