(Last Updated On: 6 grudnia 2011)

Klub PiS apeluje o przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która ma zlikwidować lukę prawną dotyczącą funkcjonowania niepublicznych placówek rodzinnych.


Więcej … Źródło: PiS: znowelizować ustawę o wspieraniu rodziny

Oceń artykuł