(Last Updated On: 4 kwietnia 2011)

Wiadomość wysłana do sądu drogą elektroniczną nie jest traktowana jako pismo procesowe mogące wywołać skutki prawne. Ma ono jedynie charakter informacyjny.

zUzFZmV zAQ - Pismo procesowe wysłane e-mailem nie wywoła skutków

Więcej … Źródło: Pismo procesowe wysłane e-mailem nie wywoła skutków