(Last Updated On: 9 marca 2011)

Zasada niedyskryminacji rozumiana jest jako niedopuszczalne różnicowanie sytuacji prawnej pracowników według negatywnych kryteriów, takich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa.


Więcej … Źródło: Płeć nie może decydować o zwolnieniu nauczyciela

Oceń artykuł