(Last Updated On: 15 marca 2011)

Urlop bezpłatny stanowi przerwę w podleganiu ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Jednak przez pierwsze 30 dni takiego urlopu pracownik zachowuje prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących mu w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.


Więcej … Źródło: Po 30 dniach urlopu bezpłatnego pracownik traci prawo do leczenia

Oceń artykuł