(Last Updated On: 29 marca 2011)

25 marca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki konkursu dotyczącego działania 8.1 – wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dziwi fakt iż na 1850 złożonych wniosków, jedynie 160 dostało dofinansowane, a z kwoty 320 mln PLN – 70 mln PLN zostało rozdysponowanych pomiędzy aplikujące podmioty.

Więcej … Źródło: PO IG 8.1: 250 mln PLN na e-biznes bez właścicieli.

Oceń artykuł