(Last Updated On: 12 maja 2011)

622c4407d05af66a2378ecb24d874833,3,1 - Po katastrofie w Hiszpanii kolejki po żywnośćSetki ludzi, którzy nie mogą wrócić do domów uszkodzonych w środę przez trzęsienie ziemi, w którym zginęło 8 osób, ustawiają się w kolejkach po żywność rozdawaną przez ratowników w mieście Lorca na południu Hiszpanii.

Więcej … Źródło: Po katastrofie w Hiszpanii kolejki po żywność