Pobranie z uposażenia nienależnych żołnierzowi kwot nie jest potrąceniem uregulowanym w kodeksie pracy, a rozliczeniem zobowiązań wynikających ze stosunku służbowego.

YEkaClej PU - Pobranie z uposażenia nienależnych żołnierzowi kwot

Więcej … Źródło: Pobranie z uposażenia nienależnych żołnierzowi kwot