Rodzice muszą płacić alimenty na dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, bo nie ma własnych dochodów. Wysokość alimentów nie może prowadzić do pokrzywdzenia innych uprawnionych do pobierania alimentów

8wl20deH6J8 - Podwyżka alimentów nie może krzywdzić wierzycieli

Więcej … Źródło: Podwyżka alimentów nie może krzywdzić wierzycieli