(Last Updated On: 31 marca 2011)

Brak podwyżek dla pracowników państwowych jednostek sfery budżetowej odczują również pracownicy publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Tylko najmniej zarabiający mogą liczyć na wzrost pensji.

1V461oKsJZQ - Podwyżka tylko dla najmniej zarabiających w szpitalach

Więcej … Źródło: Podwyżka tylko dla najmniej zarabiających w szpitalach