(Last Updated On: 10 stycznia 2011)

Błędem jest ocenianie wydajności czy użyteczności arbitrażu w takich samych kategoriach, w jakich oceniany jest wymiar sprawiedliwości sprawowany przez sądy powszechne. Postępowaniem arbitrażowym rządzą strony sporu przez umowę.


Więcej … Źródło: Polemika: arbitraż gospodarczy jest nadal niedoceniany

Oceń artykuł