(Last Updated On: 4 kwietnia 2011)

Funkcjonariusze będą mogli korzystać z prawa do opieki nad dziećmi na takich samych zasadach jak pracownicy.

5IFhnVNIuSM - Policjanci skorzystają z urlopu ojcowskiego

Więcej … Źródło: Policjanci skorzystają z urlopu ojcowskiego