(Last Updated On: 7 kwietnia 2011)

Wskaźniki optymizmu gospodarczego wśród przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. Producenci spodziewają się zwiększenia skali aktywności gospodarczej i prognozują wzrost liczby nowych zamówień oraz inwestycji – także tych w badania i rozwój – w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wskaźniki Polski należą do najlepszych w Unii Europejskiej.

Więcej … Źródło: Polscy przedsiębiorcy planują jedne z najwyższych inwestycji w UE