(Last Updated On: 27 października 2011)

Aż 2/3 polskich przedsiębiorstw deklaruje, że ogranicza inwestycje, z czego blisko co czwarta w znaczącym stopniu w stosunku do potrzeb. Najbardziej negatywnie na decyzje inwestycyjne firm wpływają zatory płatnicze, polityka podatkowa państwa oraz bariery prawne utrudniające rozpoczynanie nowych przedsięwzięć – takie wyniki przynosi najnowsze badanie przeprowadzone przez Krajowy Rejestr Długów wśród 1800 przedsiębiorstw z całej Polski.

Więcej … Źródło: Polskie firmy ograniczają inwestycje

Oceń artykuł