(Last Updated On: 30 maja 2011)

t131355 - Poniedziałkowe notowania w uśpieniu Brak obecności na rynku bankierów z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych zaowocowało niewielką zmiennością na rynku głównej pary walutowej.

Więcej… Źródło: Poniedziałkowe notowania w uśpieniu