(Last Updated On: 23 maja 2011)

Portugalia, która znajduje się w strefie wysokiego zagrożenia sejsmicznego, jest nieprzygotowana na nadejście trzęsienia ziemi oraz fali tsunami. Kataklizmu w Lizbonie nie przetrwa co drugi budynek – alarmują eksperci budowlani.

Więcej … Źródło: Portugalia nieprzygotowana na falę tsunami