(Last Updated On: 11 kwietnia 2011)

TEZA: Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

ezwxvzknnM4 - Postępowanie administracyjne: Sytuacja strony nie może się pogorszyć w wyniku odwołania

Więcej … Źródło: Postępowanie administracyjne: Sytuacja strony nie może się pogorszyć w wyniku odwołania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here