TEZA: Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

Postępowanie administracyjne: Sytuacja strony nie może się pogorszyć w wyniku odwołania 1

Więcej … Źródło: Postępowanie administracyjne: Sytuacja strony nie może się pogorszyć w wyniku odwołania

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o