(Last Updated On: 22 marca 2011)

Postanowienie sądu drugiej instancji o skazaniu na grzywnę świadka, biegłego czy strony będzie mogło zostać zaskarżone do innego równorzędnego składu orzekającego.


Więcej … Źródło: Postępowanie cywilne: sąd nie odrzuci wniosku o wyłączenie sędziego

Oceń artykuł