Prawo pracy chroni wynagrodzenie pracownika przed nadmiernymi potrąceniami. Generalnie jednak wynagrodzenie za pracę nie jest wolne od zajęcia ani zabezpieczone przed odliczeniami różnych kwot. Pracownik nie ma więc 100% gwarancji, że otrzyma na rękę całość przysługującej mu pensji.

Więcej … Źródło: Potrącenia i odliczenia z wynagrodzenia pracownika