(Last Updated On: 22 marca 2011)

W przypadku gdy choroba pracownika miała miejsce w styczniu br., to za ten okres powinno przysługiwać wynagrodzenie za czas choroby, wypłacane za pierwsze 33 niezdolności do pracy, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, za 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Więcej … Źródło: Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia – korekta dokumentów