(Last Updated On: 24 grudnia 2010)

ZBIGNIEW CZACHÓR – Domniemanie, że to kontrolujący unijny projekt naruszyli prawo, może być powodem skargi do Komisji Europejskiej


Więcej … Źródło: "Powodem sporu sądowego są najczęściej efekty kontroli unijnego projektu"

Oceń artykuł