(Last Updated On: 21 kwietnia 2011)

IDEA TFI S.A. utworzyło subfundusz, którego polityka inwestycyjna będzie charakteryzować się ekspozycją na papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe spółek operujących w krajach o szybkim wzroście gospodarczym.
Subfundusz IDEA Rynków Wschodzących powstał w wyniku (..)

Więcej … Źródło: Powstaje IDEA Rynków Wschodzących

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here