(Last Updated On: 1 marca 2011)

Na okres dwóch lat trafi do Centralnej Ewidencji Przewoźników przedsiębiorca, który nie wywiąże się z obowiązków, np. notorycznie nie będzie kursował według rozkładu jazdy.


Więcej … Źródło: Powstanie Centralna Ewidencja Przewoźników o nierzetelnych przewoźnikach komercyjnych

Oceń artykuł