(Last Updated On: 28 marca 2011)

Przedsiębiorca podejmie działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do centralnej ewidencji (CEGID), a wspólnik kilku spółek cywilnych będzie mógł zawiesić swoją działalność tylko w jednej firmie.


Więcej … Źródło: Powstanie rejestr pełnomocnictw

Oceń artykuł