(Last Updated On: 26 maja 2011)

W sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia jej granic będzie się mogło odbyć referendum lokalne ? przewiduje nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, nad którą wczoraj pracowali posłowie.

nbOH 56o bA - Powstanie więcej małych gmin

Więcej … Źródło: Powstanie więcej małych gmin