(Last Updated On: 13 lipca 2011)

Przy zawieranych umowach najmu często stosowaną instytucją jest kaucja gwarancyjna, pobierana przez wynajmującego. W związku z tym pojawia się pytanie o to, jakie są podatkowe konsekwencje zapłaty kaucji. <br /> Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia kaucji.

Więcej … Źródło: Poznaj podatkowe skutki zapłaty kaucji gwarancyjnej z tytułu umowy najmu

Oceń artykuł