(Last Updated On: 31 marca 2011)

Sąd wydaje wyrok zaoczny, w sytuacji gdy pozwany ? pomimo prawidłowego zawiadomienia go o terminie rozprawy ? nie stawił się w sądzie albo mimo obecności nie brał w niej udziału.


Więcej … Źródło: Pozwany, który nie brał udziału w rozprawie, może wnieść sprzeciw

Oceń artykuł