(Last Updated On: 8 listopada 2011)

Przepisy ustawy ? Prawo ochrony środowiska stosunkowo precyzyjnie określają sytuacje, w których należy wystąpić o zmianę tzw. pozwolenia zintegrowanego. Czy każda modyfikacja instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym wymaga zmiany pozwolenia?


Więcej … Źródło: Pozwolenia zintegrowane: przedsiębiorca może być zobowiązany do złożenia wniosku

Oceń artykuł