(Last Updated On: 13 stycznia 2011)

Tylko miesiąc mają małopolscy przedsiębiorcy na złożenie wniosku o udzielenie pożyczki na usuwanie szkód, powstałych w wyniku powodzi w 2010 roku. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, jako jedyna w województwie realizuje program wsparcia dla poszkodowanych firm


Więcej … Źródło: Pożyczki dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź w Małopolsce

Oceń artykuł