(Last Updated On: 20 kwietnia 2011)

Kolejne badanie opinii wykazało, że w Polsce największą barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej są zbyt wysokie koszty płacy. Wyniki sondy zleconej przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców może nie są odkrywcze, ale wyraźnie pokazują, że większość przedstawicieli biznesu jest zgodna przynajmniej w jednej kwestii.

Więcej … Źródło: Praca w Polsce opodatkowana jest jak wódka