ZUS doniesie Inspekcji Pracy i Straży Granicznej o pracującym cudzoziemcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie informować Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną o firmach, które zgłaszają do ubezpieczenia społecznego cudzoziemców.Więcej ... Źródło: ZUS doniesie Inspekcji...

Fedak: środki z OFE na 10 lat przed emeryturą – do...

Stopniowe przekazywanie środków z OFE do ZUS-u w ciągu 10 lat przed przejściem na emeryturę zakłada projekt ustawy przygotowywanej w MPiPS. Jak przekonywała minister...

Czy oboje rodzice mogą jednocześnie pobierać zasiłek macierzyński

Nasz pracownik, będący ojcem bliźniąt, chce skorzystać z urlopu ojcowskiego i przysługującego mu z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego. Czy można udzielić mu tego urlopu...

Dorosłe dziecko musi alimentować nawet wyrodnych rodziców

Ojciec mojej koleżanki ma 55 lat, utrzymuje się z renty.Postanowił powiększyć swoje dochody, żądając alimentów od pełnoletniej córki, mimo że nigdy nie łożył na...

Czy pracoholizm to choroba cywilizacyjna ?

Pracoholizm i wypalenie zawodowe stają się w dzisiejszych czasach prawdziwą plagą na rynku pracy. Niestety pojęcia te bardzo dobrze się uzupełniają i najczęściej występują...

Służba w wojsku liczy się do wcześniejszej emerytury

Okres służby wojskowej wlicza się do stażu emerytalnego wymaganego do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury.Więcej ... Źródło: Służba w wojsku liczy się do wcześniejszej...

Dziadek też może ubezpieczyć wnuka

Dziecko studenta jest zgłaszane do NFZ przez rodzica uczącej się osoby lub przez samego żaka, gdy ten podlega ubezpieczeniu.Więcej ... Źródło: Dziadek też może...

Becikowe: Senat złożył poprawki do ustawy o świadczeniach rodzinnych

Nowela ustawy o świadczeniach rodzinnych dot. becikowego ponownie trafi do senackiej komisji rodziny i polityki społecznej po tym, jak w środę podczas debaty w...

Zasadnicza służba wojskowa doliczana do policyjnej emerytury

Funkcjonariusze przechodzący na cząstkowe emerytury po 15 latach służby do minimalnego okresu będą mieć doliczany cały okres zasadniczej służby wojskowej.Więcej ... Źródło: Zasadnicza służba...

Pracodawca dostanie dotację na szkolenie ucznia

Ponad 8 tys. zł dostanie pracodawca za trzy lata nauki młodocianego zawodu. Równowartość tej kwoty zostanie wypłacona również, jeśli szkolenie będzie trwało krócej.Więcej ......

ETS: Polak pracujący wyłącznie za granicą nie podlega polskiemu ZUS

Unijny Trybunał wydał w czwartek wyrok niekorzystny dla polskich firm zatrudniających Polaków za granicą. Polak, który w rzeczywistości pracuje tylko w jednym z kilku...

6 sposobów na to, jak zostać żołnierzem zawodowym

O służbę w armii zawodowej mogą się starać osoby, które ukończyły co najmniej gimnazjum i skończyły 18 lat. Jednak wyższe kwalifikacje ochotników zwiększają ich...

Jakie prawa ma Polak pracujący w Niemczech

Już w niedzielę Niemcy otworzą dla Polaków swój rynek pracy. Ci, którzy wyjadą tam i będą pracować legalnie, zyskają takie same uprawnienia jak obywatele...

Czy pracownik ma prawo wycofać się z zawartej z pracodawcą ugody

Podwładny, który zawarł ugodę z pracodawcą, zwykle nie może się od niej uchylić.Więcej ... Źródło: Czy pracownik ma prawo wycofać się z zawartej z...

Świadectwo pracy można wysłać za pośrednictwem poczty

Osoba, która pracowała na czas nieokreślony, powinna otrzymać świadectwo pracy w dniu rozwiązania umowy.Więcej ... Źródło: Świadectwo pracy można wysłać za pośrednictwem poczty

Czy koniec obowiązywania ustawy antykryzysowej będzie miał wpływ na umowy terminowe

Wielu pracodawców korzysta z rozwiązań przewidzianych w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (tzw. pakietu antykryzysowego), w szczególności w zakresie...

Jak dostać się do Narodowych Sił Rezerwowych

Ochotnicy, którzy chcą wstąpić do Narodowych Sił Rezerwowych, mogą wysłać wniosek przez internet. O wstąpienie do tej służby mogą się ubiegać byli żołnierze i...

Rodzice wyjadą do pracy, dzieci wychowają patroni

Gmina ma wydawać zaświadczenie potwierdzające objęcie pieczą. Uzyskanie tego dokumentu będzie poprzedzone wywiadem środowiskowym.Więcej ... Źródło: Rodzice wyjadą do pracy, dzieci wychowają patroni

Rolnik może dostać świadczenie pielęgnacyjne

To, że rolnik prowadzi gospodarstwo rolne, nie może być przeszkodą do przyznania mu świadczenia pielęgnacyjnego - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.Więcej...

Kiedy sformułowanie o niespełnieniu oczekiwań pracodawcy wystarczająco uzasadnia wypowiedzenie

Niespełnianie oczekiwań pracodawcy jest często wskazywane jako jedna z przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę. Czy jest ona wystarczającą podstawą do złożenia wypowiedzenia?Więcej ... Źródło:...

Ostatnie artykuły

Popularne artykuły