(Last Updated On: 9 czerwca 2011)

 Kandydat na policjanta nie będzie musiał wykazywać, że nie był karany za wykroczenia. Utrzymany zostanie natomiast wymóg braku skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.


Więcej … Źródło: Będzie łatwiej zostać policjantem. Kandydat nie będzie musiał wykazywać niekaralności za wykroczenia

Zobacz też:  Jak zostać detektywem? Firma detektywistyczna
12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)