(Last Updated On: 16 czerwca 2011)

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. W przypadku powstania po stronie pracownika szkody związanej z niedopełnieniem tego obowiązku przez pracodawcę pracownikowi przysługuje roszczenie o jej naprawienie (art. 99 par. 1 k.p.). Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby pracownik mógł się domagać tego odszkodowania?


Więcej … Źródło: Czy można domagać się odszkodowania z tytułu niewydania świadectwa pracy w terminie

Zobacz też:  7 zasad tworzenia idealnego CV
12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)