(Last Updated On: 22 czerwca 2011)

Przywrócenie do pracy osób zatrudnionych na umowach terminowych przysługuje pracownikom szczególnie chronionym wymienionym w art. 50 par. 5 k.p., tj. pracownikom w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego albo ojcowskiego. W przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy mogą oni domagać się przywrócenia do pracy. Przepis ten nie wymienia działaczy związkowych znajdujących się pod ochroną przewidzianą w art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych


Więcej … Źródło: Czy związkowiec na umowie okresowej może być przywrócony do pracy

Zobacz też:  Jak zostać detektywem? Firma detektywistyczna
12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)