(Last Updated On: 30 marca 2011)

Pracownikowi, wobec którego pracodawca dopuścił się dyskryminacji, przysługuje prawo do odszkodowania. Kiedy dochodzi do przedawnienia takiego roszczenia, jeśli skutkiem zachowania pracodawcy jest rozstrój zdrowia pracownika?


Więcej … Źródło: Kiedy przedawnia się roszczenie pracownika o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji

Zobacz też:  Brexit a emigracja Polaków. Praca w Anglii opinie.
12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)