(Last Updated On: 18 sierpnia 2011)

Osoby należące do mniejszości wyznaniowych są uprawnione do zwolnień od pracy na czas niezbędny do obchodzenia swoich świąt religijnych, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Pracodawca może nakazać zatrudnionemu odpracowanie takiego zwolnienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w niedzielę, święto lub w godzinach nadliczbowych


Więcej … Źródło: Mniejszości wyznaniowe: Jak uzyskać zwolnienie z pracy na czas obchodzenia świąt religijnych

Zobacz też:  7 zasad tworzenia idealnego CV
12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)